12/21/2010

US Census 2010

Nước Mỹ vừa công bố kết quả điều tra dân số năm 2010. Tổng số dân vào ngày 1/4 năm 2010 là 308.7 triệu, tăng 9.7 % so với năm 2000 (281 triệu). Kết quả điều tra cho thấy dân Mỹ di cư từ miền Bắc và Đông Bắc xuống miền Nam và Tây. Các tiểu bang nhận nhiều dân nhập cư đến nhất là: Texas, Florida, Nevada, Arizona, Utah, South Carolina, Washington. Tất cả các tiểu bang đều tăng dân, trừ Michigan - do sự suy tàn của thành phố Detroit. Tuy nhiên do sự tăng dân cư không đồng đều, môt số tiểu bang miền Đông Bắc như New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Ohio mất các ghế tại hạ viện - điều lo lắng cho phe Dân chủ. Tuy nhiên nhìn về lâu dài thì kết quả khó đoán vì dân liberal kéo xuống miền Nam và Tây có thể làm thay đổi màu sắc chính trị ở các tiểu bang này, đặc biệt như ở Florida hay Nevada.

California vẫn là tiểu bang đông dân nhất (37 triệu), kế đến là Texas (25 triệu). District of Columbia nhảy lên dẫn đầu toàn nước Mỹ về mật độ dân số (9800 người/1 km2), kế đến là New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Delaware (các tiểu bang nằm dọc vùng Atlantic coast). Theo số dân mới này thì California vẫn sẽ có đông đại biểu ở Hạ Viện nhất (53); kế đến là Texas (36+4=40), Florida (27+2=29) và New York (27-2=25). Cuộc bầu cử tổng thống tới hứa hẹn nhiều điều hay ho và bất ngờ do sự thay đổi bản đồ phiếu đại cử tri (electoral college vote).

http://2010.census.gov/2010census/data/index.php

No comments:

Post a Comment